August 23, 2013

Kata rasa suka

Apa kau kata ?
Apa kau rasa ?
Apa kau suka ?
Kau dengan kata rasa suka kau bole blah.

Apa aku kata ?
Apa aku rasa ?
Apa aku suka ?
Apa kau kesa dengan kata rasa suka aku ini.

Kau hanya pandai pusing
Kau hanya pandai lari lari
Kau hanya pandai berdiam diri
Padahal kau yang takot bayang bayang sendiri.

Kasihan kan aku ?
Kau patot kasihankan diri kau
Semua salah aku ?
Kau yang patot cermin diri kau

Kau kata aku yang gila
Ya, semua kerana kau ! ;)